Elkom AS ble etablert i Kristiansand i 2015 og er en autorisert elektroentreprenør.

Vi leverer elektrotjenester nasjonalt innenfor segmentene:

  • Offshore
  • Industri & samferdsel

Lokalt innenfor segmentene:

  • Næring & privatmarkedet

Våre verdier og retningslinjer er mer enn å kjenne lover og regler. De reflekterer en personlig forpliktelse til å ta ansvar for egne handlinger og alltid opptre med integritet. Enhver ansatt, på alle nivåer, er forpliktet til å etterleve retningslinjene. Presentasjonene måles ikke bare på oppnådde resultat, men hvordan de ble nådd.

Vi er stolte av prosjektene som så langt er levert av Elkom og kan vise til komplekse leveranser med løsninger våre kunder er meget godt fornøyde med. Elkom har prioritert å benytte seg av erfarne medarbeidere i hele organisasjonen. Våre medarbeidere, vår praktiske kunnskap og vårt forretningsmessige fokus skal sikre en løsning som er fullt ut tilpasset alle kunders behov innenfor våre segmenter.

Vi utfører våre tjenester i henhold til kvalitetsstandard ISO 9001
Vårt mål er å få et omdømme som differensierer oss positivt fra våre konkurrenter