21. august 2019

21. august 2019

Til Kunder, Leverandører og Samarbeidspartnere;

OneCo overtar Elkom AS

Etter samtaler mellom ledelsen i OneCo og Elkom angående veien videre for Elkom har partene konkludert med at Elkom passer godt inn i OneCo strukturen.

OneCo overtar derfor driften i Elkom ved  at personell og kunde- og leverandøravtaler videreføres i OneCo.

For OneCo vil det være selskapene OneCo Sør AS – Service & Installasjon og OneCo Safeyards AS – Marine & Offshore som overtar driften i Elkom AS.

Målsetningen er at dette gjennomføres innen 1. september 2019.

 

Det har for Elkom AS vært en sondering for å finne en aktør i markedet som ønsker å overta og videreutvikle driften, samt ivareta kundene på en best mulig måte.

Ulike alternativer har vært nøye vurdert, der OneCo skilte seg klart ut som det beste alternativet.

OneCo har vist soliditet over tid og best posisjonert for muligheter for de ansatte, samt at kunder vil få en solid leverandør å forholde seg til.

Alle inngåtte kunde- og leverandøravtaler opprettholdes og videreføres i OneCo regi slik at det i praksis vil fungere som tidligere med samme kontaktpunkt.

 

For ytterligere informasjon kan dere kontakte Marvin Jensen eller Terje Borch.

 

Med vennlig hilsen | Best regards

Marvin Jensen                                                                             Terje Borch
Konsernsjef | CEO                                                                       Daglig leder
OneCo AS                                                                                      Elkom AS

Tel.: +47-974 87 362                                                                    Tel.: +47-913 45 980

marvin.jensen@oneco.no                                                          tb@elkom.as

www.oneco.no                                                                             www.elkom.as